18.9.07

LanguageTool 0.9.1

Dzisiaj ukazała się najnowsza wersja LanguageTool, lepiej przystosowana do OpenOffice 2.3, które ukazało się również dziś :) Poza tym:

 • prawie sto reguł więcej dla języka polskiego (obecnie jest ich 660, było 569);
 • dodano trochę reguł dla angielszczyzny i niemczyzny (głównie z zakresu typowych literówek i błędów ortograficznych);
 • poprawione błędy i niedociągnięcia formalizmu reguł;
 • poprawiony błąd obsługi języka włoskiego;
 • dodano możliwość tworzenia reguł dla języków jeszcze nie obsługiwanych w LT.
Uwaga: od wersji 2.2 w OpenOffice.org Menedżer pakietów nazywa się Menedżer rozszerzeń.

Instalacja:

 • W programie OpenOffice.org 2.x
  • Kliknij polecenie Narzędzia > Menedżer pakietów > Dodaj, a następnie wybierz plik LanguageTool-0.9.1.zip (bez rozpakowywania). Po otwarciu nowego okna edytora OpenOffice.org Writer (naciśnij klawisze Ctrl+N) w menu pojawi się nowe menu LanguageTool, które zawiera polecenie Sprawdź tekst... służące do sprawdzania tekstu.
 • Bez programu OpenOffice.org
  • Rozpakuj archiwum LanguageTool-0.9.1.zip i uruchom plik LanguageToolGui.jar, klikając go dwukrotnie. Jeśli na danym komputerze nie skonfigurowano skojarzenia dla plików *.jar, uruchom program z wiersza poleceń za pomocą polecenia java -jar LanguageToolGUI.jar. Plik LanguageTool.jar jest natomiast korektorem działającym z poziomu wiersza poleceń.
  • Rozpakuj znajdujący się w archiwum plik standalone-libs.zip do tego samego katalogu, do którego rozpakowano pliki z archiwum.
W razie problemów
 1. Należy upewnić się, czy w systemie zainstalowana jest Java w wersji co najmniej 1.5.
 2. Ta wersja środowiska Java musi być widoczna dla OpenOffice.org (Narzędzia > Opcje > Java).
Reguły

Można obejrzeć reguły wdrożone w wersji 0.9.1.

Błędy wykrywane w wersji 2.4

Łączna liczba reguł: 1065
W tym z podpowiedziami: 958
Liczba widocznych typów reguł: 712

Błędy fonetyczne (9)

Błędy frazeologiczne (23)

Błędy interpunkcyjne (44)

Błędy leksykalne (122)

Błędy odmiany (36)

Błędy ortograficzne (177)

Błędy rodzaju gramatycznego (5)

Błędy różne (7)

Błędy składniowe (55)

Błędy typograficzne (21)

Błędy w szyku wyrazów (4)

Formatowanie liczb (3)

Pisownia małą i wielką literą (15)

Pleonazmy (46)

Prawdopodobne literówki (125)

Wyrazy modne i nadużywane (20)