31.10.06

LanguageTool 0.8.5

Do pobrania jest najnowsza wersja korektora LanguageTool. W nowej wersji wprowadzono wiele nowych reguł (obecnie ponad 200 reguł dla języka polskiego, spis poniżej) oraz kilka nowych reguł dla języka angielskiego. Poza tym pojawiła się możliwość rozwijania reguł dla języka francuskiego, włoskiego i hiszpańskiego (dodano po parę reguł dla każdego z nich).

Instalacja:

  • W programie OpenOffice.org (testowano tylko wersję 2.0)
    • Kliknij polecenie Narzędzia > Menedżer pakietów > Dodaj, a następnie wybierz plik LanguageTool-0.8.5.zip (bez rozpakowywania). Po otwarciu nowego okna edytora OpenOffice.org Writer (naciśnij klawisze Ctrl+N) w menu pojawi się nowe menu LanguageTool, które zawiera polecenie Check text... służące do sprawdzania tekstu.
  • Bez programu OpenOffice.org
    • Rozpakuj archiwum i uruchom plik LanguageToolGui.jar, klikając go dwukrotnie. Jeśli na danym komputerze nie skonfigurowano skojarzenia dla plików *.jar, uruchom program z wiersza poleceń za pomocą polecenia java -jar LanguageToolGUI.jar. Plik LanguageTool.jar jest natomiast korektorem działającym z poziomu wiersza poleceń.
    • Rozpakuj znajdujący się w archiwum plik standalone-libs.zip do tego samego katalogu, do którego rozpakowano pliki z archiwum.

21.10.06

Wykrywane błędy

Oto lista błędów, jakie wykrywa najnowsza wersja LanguageTool, 0.9 (listę wygenerowano i posortowano 20 maja 2007). Poniżej rodzaje błędów i przykłady z zaznaczonymi błędnymi fragmentami. W wypadku niektórych reguł podano proponowane poprawki (nie zawsze możliwe jest zasugerowanie poprawki, a niżej jest tylko wybór - w postaci rozwijanej, wystarczy kliknąć nazwę kategorii).
Liczba reguł: 569
W tym z podpowiedziami: 525

Błędy fonetyczne

Błędy frazeologiczne

Błędy interpunkcyjne

Błędy leksykalne

Błędy odmiany

Błędy ortograficzne

Błędy rodzaju gramatycznego

Błędy różne

Błędy składniowe

Błędy typograficzne

Błędy w szyku wyrazów

Pleonazmy

Prawdopodobne literówki

Wyrazy modne i nadużywane