18.3.09

morfologik-stemming 1.1.4

Dziś wydaliśmy nową wersję biblioteki morfologik-stemming. Okazało się, że programu fsa można używać do kodowania słowników w UTF-8, choć autor przewidywał tylko kodowanie 8-bitowe. W bibliotece jednak nie do końca dobrze było to zrealizowane, więc poprawiliśmy parę usterek i jest już gotowe. Dzięki temu w LanguageTool będzie wkrótce bardziej bezpośrednia obsługa słownika języka rumuńskiego.

Oczywiście, użytkownicy LanguageTool nie mają nic do aktualizacji - to jest tylko jedna z bibliotek wykorzystywanych przez program.

5.3.09

LanguageTool 0.9.7

Dziś ukazała się nowa wersja korektora LanguageTool 0.9.7. W tym wydaniu usunęliśmy kilka usterek, m.in. usterkę bardzo denerwującą dla niemieckich użytkowników i błędy w obsłudze menu kontekstowego dla języka francuskiego. Są też kosmetyczne poprawki reguł polskich, rosyjskich i holenderskich oraz obsługa nowego języka (na razie w postaci zalążkowej) – a mianowicie rumuńskiego.


Uwaga. Ta wersja działa wyłącznie w OpenOffice.org w wersji 3.0.1 lub nowszej! Przed instalacją programu OpenOffice.org 3.0.1 należy usunąć wszystkie wcześniejsze wersje LanguageTool zainstalowane w OpenOffice.org.

Instalacja:

 • W programie OpenOffice.org 3.0.1
  • Metoda prosta
   Dwukrotnie kliknij pobrany plik LanguageTool-0.9.7.oxt. Jeśli w systemie jest zarejestrowane rozszerzenie .oxt (robią to aktualne wersje OpenOffice.org), nastąpi uruchomienie instalatora.
  • Metoda tradycyjna
   Kliknij polecenie Narzędzia > Menedżer rozszerzeń > Dodaj, a następnie wybierz plik LanguageTool-0.9.7.oxt (bez rozpakowywania). Zamknij pakiet (łącznie z modułem szybkiego uruchamiania).
Po ponownym otwarciu OpenOffice.org będzie możliwe automatyczne sprawdzanie tekstu. Jako test wpisz zdanie: „To zdanie zdanie jest z błędem”.
 • Bez programu OpenOffice.org
  • Rozpakuj archiwum LanguageTool-0.9.7.oxt (jest to plik w formacie .zip) i uruchom plik LanguageToolGui.jar, klikając go dwukrotnie. Jeśli na danym komputerze nie skonfigurowano skojarzenia dla plików *.jar, uruchom program z wiersza poleceń za pomocą polecenia java -jar LanguageToolGUI.jar. Plik LanguageTool.jar jest natomiast korektorem działającym z poziomu wiersza poleceń.
  • Rozpakuj znajdujący się w archiwum plik standalone-libs.zip do tego samego katalogu, do którego rozpakowano pliki z archiwum.
W razie problemów
 1. Należy upewnić się, czy w systemie zainstalowana jest Java w wersji co najmniej 1.5.
 2. Ta wersja środowiska Java musi być widoczna dla OpenOffice.org (Narzędzia > Opcje > Java).
 3. Nazwa użytkownika w systemie Windows nie może zawierać polskich liter (błąd OpenOffice.org od wersji 2.3; będzie poprawiony dopiero w wersji 3.1).

morfologik-stemming 1.1.3

Ponieważ okazało się, że w bibliotece morfologik-stemming był drobny błąd, który ujawniał się czasem przy użytkowania LanguageTool w OpenOffice.org, trzeba było go naprawić i udostępnić nową wersję biblioteki. Na stronie projektu można pobrać najnowszą dystrybucję.