18.10.12

LanguageTool 1.9


30 września wydaliśmy nową wersję korektora LanguageTool. Nie informowałem o niej wcześniej, bo nowy rok akademicki po prostu mnie mocno pochłonął... W tej wersji jest bardzo dużo zmian, m.in. powstały dwie wersje LanguageTool do pobrania: rozszerzenie LibreOffice/Apache OpenOffice (plik .oxt) i wersja samodzielna.
Z nowości: wstępna obsługa języka japońskiego, aktualizacje reguł dla wielu języków, poprawki błędów.

Instalacja rozszerzenia

Zalecamy stosowanie LibreOffice 3.5.4 lub Apache OpenOffice 3.5.4 ze względu na poprawkę istotnego błędu, który obniżał sprawność dodatków w Javie.

W programie OpenOffice.org 3.0.1 lub nowszym, a także w LibreOffice

Metoda prosta
Dwukrotnie kliknij pobrany plik LanguageTool-stable.oxt. Jeśli w systemie jest zarejestrowane rozszerzenie .oxt (robią to aktualne wersje OpenOffice.org i wszystkie wersje LibreOffice), nastąpi uruchomienie instalatora.

Metoda tradycyjna
Kliknij polecenie Narzędzia > Menedżer rozszerzeń > Dodaj, a następnie wybierz plik LanguageTool-1.6.oxt. Zamknij pakiet (łącznie z modułem szybkiego uruchamiania).

Po ponownym otwarciu OpenOffice.org / LibreOffice będzie możliwe automatyczne sprawdzanie tekstu. Jako test wpisz zdanie: „To zdanie zdanie jest z błędem”.

Bez programu OpenOffice.org / LibreOffice
Rozpakuj archiwum LanguageTool-stable.oxt (jest to plik w formacie .zip) i uruchom plik LanguageToolGui.jar, klikając go dwukrotnie. Jeśli na danym komputerze nie skonfigurowano skojarzenia dla plików *.jar, uruchom program z wiersza poleceń za pomocą polecenia java -jar LanguageToolGUI.jar. Plik LanguageTool.jar jest natomiast korektorem działającym z poziomu wiersza poleceń.Rozpakuj znajdujący się w archiwum plik standalone-libs.zip do tego samego katalogu, do którego rozpakowano pliki z archiwum.

W razie problemów

Należy upewnić się, czy w systemie zainstalowana jest Java w wersji co najmniej 1.6. Środowisko GIJ ma błędy uniemożliwiające użytkowanie LT; należy korzystać z Javy w wersji IcedTea lub firmy Sun. Ta wersja środowiska Java musi być widoczna dla OpenOffice.org (Narzędzia > Opcje > Java).Nazwa użytkownika w systemie Windows nie może zawierać polskich liter, jeśli pakiet OpenOffice.org jest starszy niż 3.1.W systemie Ubuntu konieczna jest instalacja pakietu openoffice.org-java-common, gdyż OpenOffice jest domyślnie instalowany bez bibliotek obsługujących Javę. Uwaga: OpenOffice ani LibreOffice nie obsługują 64-bitowej maszyny Javy w środowisku Windows.

Instalacja wersji samodzielnej

Należy rozpakować plik .zip. Interfejs graficzny można uruchomić, klikając plik LanguageToolGUI.jar.

1.10.12

morfologik-stemming 1.5.4

Wydaliśmy dziś nową wersję biblioteki morfologik-stemming 1.5.4. Zmiany są niewielkie i dotyczą jedynie korektora pisowni opartego na automatach skończonych. Korektor w tej wersji obsługuje automaty z kodowaniem UTF-8, dzięki czemu mógł zastąpić bardzo powolnego hunspella (hunspell przetwarza na moim komputerze około 56 zdań na sekundę, a LanguageTool z korektorem morfologik-speller około 1400). Biblioteka morfologik-speller nie jest jeszcze zupełnie gotowa, bo nie przywraca znaków diakrytycznych i nie ma możliwości budowania automatów z morfologią dwustopniową (którą zawiera hunspell), ale te funkcje są w planach.