13.2.07

Morfologik 0.9

Dziś udostępniłem kolejną wersję pakietu Morfologik. Nowości:

 • poprawiona anotacja narzędnika (dzięki ZeeWolfowi);
 • wprowadzono znacznik adjp dla przymiotników poprzyimkowych takich jak „prostu” czy „niemiecku”;
 • wprowadzono trochę znaczników form deprecjatywnych (depr);
 • więcej wyrazów (3523271 form).
3,5 miliona form – czyli jest to największy słownik morfologiczny polszczyzny. Zapraszam do pobierania.

2.2.07

LanguageTool 0.8.8

Dostępna jest już nowa wersja LanguageTool. Do nowości należy:

 • wiele nowych reguł holenderskich (już 196 reguł);
 • poprawki w regułach angielskich (203 reguły);
 • tłumaczenie słoweńskie;
 • poprawki w regułach polskich i niemieckich;
 • nowe polskie reguły (było 438, są 452).
Powinno być znacznie mniej fałszywych alarmów. W wersji OpenOffice.org 2.2 mniej dolegliwy powinien być problem zanikania okienka LanguageTool (uwaga: w OpenOffice.org 2.2 PL Menedżer pakietów będzie nosić nazwę Menedżer rozszerzeń).

Instalacja:

 • W programie OpenOffice.org 2.x
  • Kliknij polecenie Narzędzia > Menedżer pakietów > Dodaj, a następnie wybierz plik LanguageTool-0.8.8.zip (bez rozpakowywania). Po otwarciu nowego okna edytora OpenOffice.org Writer (naciśnij klawisze Ctrl+N) w menu pojawi się nowe menu LanguageTool, które zawiera polecenie Sprawdź tekst... służące do sprawdzania tekstu.
 • Bez programu OpenOffice.org
  • Rozpakuj archiwum LanguageTool-0.8.8.zip i uruchom plik LanguageToolGui.jar, klikając go dwukrotnie. Jeśli na danym komputerze nie skonfigurowano skojarzenia dla plików *.jar, uruchom program z wiersza poleceń za pomocą polecenia java -jar LanguageToolGUI.jar. Plik LanguageTool.jar jest natomiast korektorem działającym z poziomu wiersza poleceń.
  • Rozpakuj znajdujący się w archiwum plik standalone-libs.zip do tego samego katalogu, do którego rozpakowano pliki z archiwum.
W razie problemów
 1. Należy upewnić się, czy w systemie zainstalowana jest Java w wersji co najmniej 1.5.
 2. Ta wersja środowiska Java musi być widoczna dla OpenOffice.org (Narzędzia > Opcje > Java).