1.12.11

PoliMorf — otwarty słownik morfologiczny

W poniedziałek, 5 grudnia w IPI PAN w ramach seminarium Przetwarzanie języka naturalnego wygłoszony zostanie referat „PoliMorf — otwarty słownik morfologiczny”, którego autorami są
Marcin Woliński, Marcin Miłkowski, Maciej Ogrodniczuk, Adam Przepiórkowski, Łukasz Szałkiewicz i Jan Szejko (wszyscy afiliowani w IPI PAN).

STRESZCZENIE:

Tematem referatu będzie słownik morfologiczny do zastosowań inżynierii lingwistycznej tworzony w ramach projektu Cesar. Celem tego projektu jest zebranie i uprzystępnienie rozmaitych zasobów dotyczących języków Europy Centralnej i Wschodniej. Działając w tym duchu podjęliśmy (za zgodą i przy udziale autorów) próbę połączenia zbioru form „Słownika gramatycznego języka polskiego” i projektu Morfologik. Pokażemy pierwszą wersję połączonego słownika, opowiemy o procesie łączenia i związanych z nim trudnościach. Chcielibyśmy także sprowokować słuchaczy do zgłaszania oczekiwań co do zawartości i sposobu podania tworzonego zasobu. Mamy bowiem nadzieję, że PoliMorf stanie się standardowym źródłem danych fleksyjnych dla projektów z dziedziny NLP.

Tu dostępna jest prezentacja w formacie PDF.