Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlanie postów z grudzień, 2011

PoliMorf — otwarty słownik morfologiczny

W poniedziałek, 5 grudnia w IPI PAN w ramach seminarium Przetwarzanie języka naturalnego wygłoszony zostanie referat „PoliMorf — otwarty słownik morfologiczny”, którego autorami są Marcin Woliński, Marcin Miłkowski, Maciej Ogrodniczuk, Adam Przepiórkowski, Łukasz Szałkiewicz i Jan Szejko (wszyscy afiliowani w IPI PAN). STRESZCZENIE: Tematem referatu będzie słownik morfologiczny do zastosowań inżynierii lingwistycznej tworzony w ramach projektu Cesar. Celem tego projektu jest zebranie i uprzystępnienie rozmaitych zasobów dotyczących języków Europy Centralnej i Wschodniej. Działając w tym duchu podjęliśmy (za zgodą i przy udziale autorów) próbę połączenia zbioru form „Słownika gramatycznego języka polskiego” i projektu Morfologik. Pokażemy pierwszą wersję połączonego słownika, opowiemy o procesie łączenia i związanych z nim trudnościach. Chcielibyśmy także sprowokować słuchaczy do zgłaszania oczekiwań co do zawartości i sposobu podania tworzonego zasobu. Mamy bowiem nadzieję, że P