3.3.07

Morfologik 1.0

Postanowiłem opublikować kolejną wersję pakietu Morfologik. Główne zmiany:
  • poprawki usterek (m.in. błędnej kolejności anotacji niektórych form czasownikowych);
  • więcej form (obecnie 3533852);
  • nowy znacznik bedzie oznaczający formy typu czasownika „być” takie jak „będzie” (wprowadzono dla zgodności z korpusem IPI).
Nowa wersja wkrótce pojawi się na serwerach sourceforge.net.