23.4.07

Stempelator 1.0.7

Dostępna jest nowa wersja biblioteki Stempelator - został usunięty niewielki błąd dotyczący kodowania „kompresji” w słownikach. Błąd ujawnia się tylko wtedy, gdy wyrazy w słowniku są bardzo długie lub gdy słownik wykorzystywany jest do syntezy form gramatycznych (funkcja wprowadzana właśnie do LanguageTool 0.9).

11.4.07

LanguageTool 0.8.9

Dostępna jest już nowa wersja LanguageTool. Do nowości należy:

 • ponad pół tysiąca polskich reguł (było 452, jest 580),
 • nowa reguła parowania nawiasów i cudzysłowów dla różnych języków,
 • poprawki w regułach francuskich i angielskich,
 • tłumaczenie ukraińskie, hiszpańskie i czeskie,
 • zmniejszenie objętości binarnych wersji słowników (polski słownik zajmuje ok. 2,5 MB, a dawniej prawie 11 MB, a dane są takie same).
Powinno być znacznie mniej fałszywych alarmów. Uwaga: w OpenOffice.org 2.2 PL Menedżer pakietów nazywa się nazwę Menedżer rozszerzeń).

Instalacja:

 • W programie OpenOffice.org 2.x
  • Kliknij polecenie Narzędzia > Menedżer pakietów > Dodaj, a następnie wybierz plik LanguageTool-0.8.9.zip (bez rozpakowywania). Po otwarciu nowego okna edytora OpenOffice.org Writer (naciśnij klawisze Ctrl+N) w menu pojawi się nowe menu LanguageTool, które zawiera polecenie Sprawdź tekst... służące do sprawdzania tekstu.
 • Bez programu OpenOffice.org
  • Rozpakuj archiwum LanguageTool-0.8.9.zip i uruchom plik LanguageToolGui.jar, klikając go dwukrotnie. Jeśli na danym komputerze nie skonfigurowano skojarzenia dla plików *.jar, uruchom program z wiersza poleceń za pomocą polecenia java -jar LanguageToolGUI.jar. Plik LanguageTool.jar jest natomiast korektorem działającym z poziomu wiersza poleceń.
  • Rozpakuj znajdujący się w archiwum plik standalone-libs.zip do tego samego katalogu, do którego rozpakowano pliki z archiwum.
W razie problemów
 1. Należy upewnić się, czy w systemie zainstalowana jest Java w wersji co najmniej 1.5.
 2. Ta wersja środowiska Java musi być widoczna dla OpenOffice.org (Narzędzia > Opcje > Java).

9.4.07

Stempelator 1.0.6

Ukazała się nowa wersja biblioteki Stempelator, w której wprowadzono możliwość czytania plików słownikowych z kodowaniem infiksów i prefiksów - polski słownik z projektu Morfologik zmniejsza się w takim kodowaniu w wersji binarnej z mniej więcej 10 MB do około 1,5 MB. Pliki są do pobrania tutaj.

Ta wersja zostanie wykorzystana w wersji 0.8.9 korektora LanguageTool.