22.1.09

LanguageTool 0.9.6

Dziś ukazała się nowa wersja korektora LanguageTool 0.9.6. Najważniejsze zmiany:
 • nowe okno dialogowe do sprawdzania błędów - całkowita integracja z OpenOffice.org;
 • bardzo dużo poprawek błędów w regułach polskich, holenderskich i angielskich;
 • polskich reguł jest 900 (w postaci deklaracji w pliku) i kilka specjalnych napisanych w Javie;
 • usunąłem kilkanaście różnego rodzaju usterek i błędów w kodzie;
 • zwiększone możliwości dezambiguatora regułowego;
 • możliwość stosowania unifikacji atrybutów w regułach błędów i dezambiguacji.
Każdy lubi obrazki, a więc... Tak wygląda nowe okno dialogowe:

Jak widać, nie wszystko jeszcze jest do końca dopracowane (tłumaczenia polskie będą niestety dopiero w wersji 3.1), ale za to działa poprawnie.

Uwaga. Ta wersja działa wyłącznie w OpenOffice.org w wersji 3.0.1 lub nowszej! Przed instalacją programu OpenOffice.org 3.0.1 należy usunąć wszystkie wcześniejsze wersje LanguageTool zainstalowane w OpenOffice.org.

Instalacja:

 • W programie OpenOffice.org 3.0.1
  • Metoda prosta
   Dwukrotnie kliknij pobrany plik LanguageTool-0.9.6.oxt. Jeśli w systemie jest zarejestrowane rozszerzenie .oxt (robią to aktualne wersje OpenOffice.org), nastąpi uruchomienie instalatora.
  • Metoda tradycyjna
   Kliknij polecenie Narzędzia > Menedżer rozszerzeń > Dodaj, a następnie wybierz plik LanguageTool-0.9.6.oxt (bez rozpakowywania). Zamknij pakiet (łącznie z modułem szybkiego uruchamiania).
Po ponownym otwarciu OpenOffice.org będzie możliwe automatyczne sprawdzanie tekstu. Jako test wpisz zdanie: „To zdanie zdanie jest z błędem”.
 • Bez programu OpenOffice.org
  • Rozpakuj archiwum LanguageTool-0.9.6.oxt (jest to plik w formacie .zip) i uruchom plik LanguageToolGui.jar, klikając go dwukrotnie. Jeśli na danym komputerze nie skonfigurowano skojarzenia dla plików *.jar, uruchom program z wiersza poleceń za pomocą polecenia java -jar LanguageToolGUI.jar. Plik LanguageTool.jar jest natomiast korektorem działającym z poziomu wiersza poleceń.
  • Rozpakuj znajdujący się w archiwum plik standalone-libs.zip do tego samego katalogu, do którego rozpakowano pliki z archiwum.
W razie problemów
 1. Należy upewnić się, czy w systemie zainstalowana jest Java w wersji co najmniej 1.5.
 2. Ta wersja środowiska Java musi być widoczna dla OpenOffice.org (Narzędzia > Opcje > Java).
 3. Nazwa użytkownika w systemie Windows nie może zawierać polskich liter (błąd OpenOffice.org od wersji 2.3; będzie poprawiony dopiero w wersji 3.2).