13.11.10

Morfologik 1.7

Dziś udostępniłem wersję 1.7 słownika Morfologik. Zmiany są liczne, a to dzięki Adamowi Radziszewskiemu, który nakłonił mnie do sporych porządków w znacznikach, a i sam sporo z nich uporządkował automatycznie.

Większe zmiany:
  • nie ma już zbędnego znacznika indecl;
  • wszystkie czasowniki są jednolicie oznaczone jako perf, imperf lub imperf.perf;
  • rodzaj męski występuje już wyłącznie w trzech wariantach (m1, m2, m3), choć nadal nie wszystkie wyrazy są prawidłowo oznaczone;
  • udokumentowałem znacznik nstd, którym oznaczam formy niestandardowe odmian (chodzi o wyraz „domie”);
  • znaczniki alternatywne są obecnie sortowane alfabetycznie (acc.dat.gen);
  • drobne poprawki brakujących oznaczeń biernika dla rzeczowników rodzaju m1.