27.1.11

Morfologik w tagsecie KIPI

Adam Radziszewski i Marek Maziarz skonwertowali Morfologika 1.7 do formatu KIPI w ramach projektu MACA. Dzięki temu Morfologik może być integrowany z innymi danymi morfologicznymi (w tym z zebranymi z korpusów).

Sam Morfologik też będzie niedługo podlegał dużym zmianom i poprawkom w ramach projektu CESAR. Przede wszystkim idzie o to, aby poprawić jego jakość i ułatwić potem pielęgnację jego zasobów.

26.1.11

morfologik-stemming 1.5.0

Dziś udostępniliśmy nową wersję biblioteki morfologik-stemming. Najważniejsze zmiany:

 • Nowy format binarny, CFSA2, który pozwala zmniejszyć objętość automatów wynikowych. W wypadku polskiego słownika redukcja z 2.811.345 do 1.806.661 bajtów.
 • Aktualizacja słownika w dystrybucji do Morfologika 1.7.
 • Opcja serializacji słownika bezpośrednio do formatów CFSA2 lub fsa w narzędziu fsa_build.
 • CFSA jest obecnie już formatem niezalecanym (ale nadal obsługiwanym).
 • Przyspieszenie konstrukcji automatu o 30%, mniejsze wykorzystanie pamięci.
 • Możliwość budowania automatów z danych posortowanych (opcja --sorted).
 • Domyślne sortowanie zgodne jest z "LC_ALL=C", tak jak w fsa (i narzędziach uniksowych), co ułatwia zastosowanie zewnętrznego sortowania.
 • Dodane procedury wyliczania doskonałej funkcji mieszającej (jak w fsa z opcją NUMBERS).
 • Zmiana uporządkowania serializowanych łuków automatu FSA5 na porządek leksykograficzny (tak jak na wejściu).
 • Usunięto automaty znakowe.
 • Zmiany w API (na razie nie zamieszczam dokumentacji na stronie projektu z powodu awarii serwera sourceforge.net).
 • Drobne poprawki, testy modułów.

10.1.11

morfologik-stemming 1.4.1

Dziś opublikowaliśmy nowe wydanie biblioteki morfologik-stemming 1.4.1. Zmiany polegają głównie na drobnych porządkach, ujednoliceniu formatu binarnego automatów (słowników) z fsa_build, dołączeniu komunikatu o brakujących bibliotekach (w razie ich braku) oraz aktualizacji wbudowanego słownika.

Już wkrótce - nowa wersja 1.5.0, gdzie zmiany są bardziej rewolucyjne.

4.1.11

LanguageTool 1.2 na nowy rok!

Na rok 2011 mamy nową wersję korektora LanguageTool - 1.2. Z nowości: obsługa esperanto, bardzo liczne poprawki i usprawnienia reguł dla wielu języków, także polskiego, a także poprawki wielu drobnych usterek.

W programie OpenOffice.org 3.0.1 lub nowszym

Metoda prosta
Dwukrotnie kliknij pobrany plik LanguageTool-1.2.oxt. Jeśli w systemie jest zarejestrowane rozszerzenie .oxt (robią to aktualne wersje OpenOffice.org), nastąpi uruchomienie instalatora.

Metoda tradycyjna
Kliknij polecenie Narzędzia > Menedżer rozszerzeń > Dodaj, a następnie wybierz plik LanguageTool-1.2.oxt. Zamknij pakiet (łącznie z modułem szybkiego uruchamiania).

Po ponownym otwarciu OpenOffice.org będzie możliwe automatyczne sprawdzanie tekstu. Jako test wpisz zdanie: „To zdanie zdanie jest z błędem”.

Bez programu OpenOffice.org
Rozpakuj archiwum LanguageTool-1.2.oxt (jest to plik w formacie .zip) i uruchom plik LanguageToolGui.jar, klikając go dwukrotnie. Jeśli na danym komputerze nie skonfigurowano skojarzenia dla plików *.jar, uruchom program z wiersza poleceń za pomocą polecenia java -jar LanguageToolGUI.jar. Plik LanguageTool.jar jest natomiast korektorem działającym z poziomu wiersza poleceń.Rozpakuj znajdujący się w archiwum plik standalone-libs.zip do tego samego katalogu, do którego rozpakowano pliki z archiwum.

W razie problemów

Należy upewnić się, czy w systemie zainstalowana jest Java w wersji co najmniej 1.5. Środowisko GIJ ma błędy uniemożliwiające użytkowanie LT; należy korzystać z Javy w wersji IcedTea lub firmy Sun. Zalecana jest Java 1.6.Ta wersja środowiska Java musi być widoczna dla OpenOffice.org (Narzędzia > Opcje > Java).Nazwa użytkownika w systemie Windows nie może zawierać polskich liter, jeśli pakiet OpenOffice.org jest starszy niż 3.1.W systemie Ubuntu konieczna jest instalacja pakietu openoffice.org-java-common, gdyż OpenOffice jest domyślnie instalowany bez bibliotek obsługujących Javę.