7.8.08

LanguageTool 0.9.3

Dzisiaj ukazała się najnowsza wersja LanguageTool, działająca wyłącznie w najnowszych wersjach OpenOffice.org 3.0 (od kompilacji deweloperskiej m26, a więc nie we wcześniejszych wersjach beta!).

Nowością jest możliwość automatycznego sprawdzania błędów językowych w OpenOffice.org po zainstalowaniu korektora. Są one podkreślane na niebiesko.

 • około 100 nowych reguł dla języka polskiego (obecnie jest ich 819);
 • prawie 150 nowych reguł dla angielszczyzny (łącznie 383);
 • wprowadzono podstawy obsługi języka rosyjskiego i kilka reguł dla języka szwedzkiego;
 • poprawiono drobne błędy;
Instalacja:

 • W programie OpenOffice.org 3.0 (od wersji m26)
  • Metoda prosta
   Dwukrotnie kliknij pobrany plik LanguageTool-0.9.3.oxt. Jeśli w systemie jest zarejestrowane rozszerzenie .oxt (robią to aktualne wersje OpenOffice.org), nastąpi uruchomienie instalatora.
  • Metoda tradycyjna
   Kliknij polecenie Narzędzia > Menedżer rozszerzeń > Dodaj, a następnie wybierz plik LanguageTool-0.9.3.oxt (bez rozpakowywania). Zamknij pakiet (łącznie z modułem szybkiego uruchamiania). Po ponownym otwarciu OpenOffice.org będzie możliwe automatyczne sprawdzanie tekstu. Jako test wpisz zdanie: „To zdanie zdanie jest z błędem”.
 • Bez programu OpenOffice.org
  • Rozpakuj archiwum LanguageTool-0.9.3.oxt (jest to plik w formacie .zip) i uruchom plik LanguageToolGui.jar, klikając go dwukrotnie. Jeśli na danym komputerze nie skonfigurowano skojarzenia dla plików *.jar, uruchom program z wiersza poleceń za pomocą polecenia java -jar LanguageToolGUI.jar. Plik LanguageTool.jar jest natomiast korektorem działającym z poziomu wiersza poleceń.
  • Rozpakuj znajdujący się w archiwum plik standalone-libs.zip do tego samego katalogu, do którego rozpakowano pliki z archiwum.
W razie problemów
 1. Należy upewnić się, czy w systemie zainstalowana jest Java w wersji co najmniej 1.5.
 2. Ta wersja środowiska Java musi być widoczna dla OpenOffice.org (Narzędzia > Opcje > Java).
Reguły

Nowe reguły dla polszczyzny można obejrzeć tutaj.

Reguły wykrywania błędów w wersji 0.9.3

Łączna liczba reguł: 819
W tym z podpowiedziami: 751
Liczba widocznych typów reguł: 550

Błędy fonetyczne
(9)

Błędy frazeologiczne
(16)

Błędy interpunkcyjne
(33)

Błędy leksykalne
(111)

Błędy odmiany
(31)

Błędy ortograficzne
(155)

Błędy rodzaju gramatycznego
(5)

Błędy różne
(4)

Błędy składniowe
(52)

Błędy typograficzne
(4)

Błędy w szyku wyrazów
(4)

Pleonazmy
(39)

Prawdopodobne literówki
(68)

Wyrazy modne i nadużywane
(19)