17.2.08

LanguageTool 0.9.2

Dzisiaj ukazała się najnowsza wersja LanguageTool. Nowością jest zmiana rozszerzenia pliku na .oxt, co umożliwia instalację w OpenOffice.org za pomocą dwukrotnego kliknięcia myszą. Polecenia korektora zostały przeniesione do menu Narzędzia, co integruje go ściślej z pakietem – znajdują się tuż obok poleceń dotyczących kontroli pisowni.


 • 30 nowych reguł dla języka polskiego (obecnie jest ich 690);
 • prawie 1500 nowych reguł dla języka francuskiego – reguł jest obecnie niemal 1700!
 • wprowadzono podstawy obsługi języka szwedzkiego;
 • ponad 120 „fałszywych przyjaciół tłumacza” w parze języków polski-angielski (przydatne do poprawiania tłumaczeń i pisania w językach obcych);
 • poprawiono błąd w wersji dla OOo - nie było widać fałszywych przyjaciół;
 • teraz reguły można wyłączać i włączać w ramach całych grup; istnieją reguły wyłączone domyślnie (dostępne w menu Opcje).
Uwaga: od wersji 2.2 w OpenOffice.org Menedżer pakietów nazywa się Menedżer rozszerzeń.

Instalacja:

 • W programie OpenOffice.org 2.x
  • Metoda prosta
   Dwukrotnie kliknij pobrany plik LanguageTool-0.9.2.oxt. Jeśli w systemie jest zarejestrowane rozszerzenie .oxt (robią to aktualne wersje OpenOffice.org), nastąpi uruchomienie instalatora.
  • Metoda tradycyjna
   Kliknij polecenie Narzędzia > Menedżer pakietów > Dodaj, a następnie wybierz plik LanguageTool-0.9.2.oxt (bez rozpakowywania). Po otwarciu nowego okna edytora OpenOffice.org Writer (naciśnij klawisze Ctrl+N) w menu Narzędzia pojawi się nowe podmenu LanguageTool, które zawiera polecenie Sprawdź tekst... służące do sprawdzania tekstu.
 • Bez programu OpenOffice.org
  • Rozpakuj archiwum LanguageTool-0.9.2.oxt (jest to plik w formacie .zip) i uruchom plik LanguageToolGui.jar, klikając go dwukrotnie. Jeśli na danym komputerze nie skonfigurowano skojarzenia dla plików *.jar, uruchom program z wiersza poleceń za pomocą polecenia java -jar LanguageToolGUI.jar. Plik LanguageTool.jar jest natomiast korektorem działającym z poziomu wiersza poleceń.
  • Rozpakuj znajdujący się w archiwum plik standalone-libs.zip do tego samego katalogu, do którego rozpakowano pliki z archiwum.
W razie problemów
 1. Należy upewnić się, czy w systemie zainstalowana jest Java w wersji co najmniej 1.5.
 2. Ta wersja środowiska Java musi być widoczna dla OpenOffice.org (Narzędzia > Opcje > Java).
Reguły

Tu można przejrzeć polskie reguły w wersji 0.9.2

Reguły wykrywane w wersji 0.9.2


Łączna liczba reguł: 690
W tym z podpowiedziami: 634
Liczba widocznych typów reguł: 479

Błędy fonetyczne

(9)

Błędy frazeologiczne

(11)

Błędy interpunkcyjne

(33)

Błędy leksykalne

(97)

Błędy odmiany

(27)

Błędy ortograficzne

(134)

Błędy rodzaju gramatycznego

(5)

Błędy różne

(4)

Błędy składniowe

(46)

Błędy typograficzne

(2)

Błędy w szyku wyrazów

(3)

Pleonazmy

(35)

Prawdopodobne literówki

(56)

Wyrazy modne i nadużywane

(17)