28.6.11

LanguageTool 1.4

Wydaliśmy nową wersję korektora LanguageTool. Zmiany:

  • aktualizacje reguł angielskich, francuskich, niemieckich, rosyjskich i esperanto;
  • obsługa języka khmerskiego;
  • uproszczenia budowy wewnętrznej programu.

Instalacja

W programie OpenOffice.org 3.0.1 lub nowszym

Metoda prosta
Dwukrotnie kliknij pobrany plik LanguageTool-1.4.oxt. Jeśli w systemie jest zarejestrowane rozszerzenie .oxt (robią to aktualne wersje OpenOffice.org), nastąpi uruchomienie instalatora.

Metoda tradycyjna
Kliknij polecenie Narzędzia > Menedżer rozszerzeń > Dodaj, a następnie wybierz plik LanguageTool-1.4.oxt. Zamknij pakiet (łącznie z modułem szybkiego uruchamiania).

Po ponownym otwarciu OpenOffice.org będzie możliwe automatyczne sprawdzanie tekstu. Jako test wpisz zdanie: „To zdanie zdanie jest z błędem”.

Bez programu OpenOffice.org
Rozpakuj archiwum LanguageTool-1.4.oxt (jest to plik w formacie .zip) i uruchom plik LanguageToolGui.jar, klikając go dwukrotnie. Jeśli na danym komputerze nie skonfigurowano skojarzenia dla plików *.jar, uruchom program z wiersza poleceń za pomocą polecenia java -jar LanguageToolGUI.jar. Plik LanguageTool.jar jest natomiast korektorem działającym z poziomu wiersza poleceń.Rozpakuj znajdujący się w archiwum plik standalone-libs.zip do tego samego katalogu, do którego rozpakowano pliki z archiwum.

W razie problemów

Należy upewnić się, czy w systemie zainstalowana jest Java w wersji co najmniej 1.6. Środowisko GIJ ma błędy uniemożliwiające użytkowanie LT; należy korzystać z Javy w wersji IcedTea lub firmy Sun. Ta wersja środowiska Java musi być widoczna dla OpenOffice.org (Narzędzia > Opcje > Java).Nazwa użytkownika w systemie Windows nie może zawierać polskich liter, jeśli pakiet OpenOffice.org jest starszy niż 3.1.W systemie Ubuntu konieczna jest instalacja pakietu openoffice.org-java-common, gdyż OpenOffice jest domyślnie instalowany bez bibliotek obsługujących Javę.

21.6.11

Morfologik-stemming 1.5.2

Wydaliśmy dziś kolejną wersję biblioteki morfologik-stemming, 1.5.2. Wielką nowością jest włączenie drugiego słownika morfosyntaktycznego języka polskiego – mianowicie dostępnego poprzednio tylko w analizatorze Morfeusz Słownika Gramatycznego Języka Polskiego (SGJP). Dzięki temu, że w ramach projektu CESAR SGJP został uwolniony na licencji BSD, mogliśmy go teraz dołączyć w naszym analizatorze.

W projekcie CESAR zamierzamy zresztą dokonać połączenia obu słowników: prace koncepcyjne za nami, trwają teraz roboty nad oprogramowaniem, które to umożliwi.

Poza tym projekt morfologik-stemming podzielono na wiele mniejszych modułów, co powinno ułatwić pracę. Wydanie dostępne jest na sf.net i w Maven Central.