6.11.08

LanguageTool 0.9.5

Znaleźliśmy niedawno błąd w LanguageTool 0.9.4, który niekiedy powodował poważne problemy przy sprawdzaniu tekstów angielskich z dużą ilością nadmiarowych spacji i tabulatorów. Dlatego przygotowaliśmy wydanie 0.9.5.

 • poprawione i nowe reguły dla języka angielskiego i polskiego;
 • poprawiony błąd w dzieleniu zdań kończących się skrótami (w języku polskim);
 • poprawiona obsługa znaku przypisu na końcu zdania.
Instalacja:

 • W programie OpenOffice.org 3.0 (od wersji m26)
  • Metoda prosta
   Dwukrotnie kliknij pobrany plik LanguageTool-0.9.5.oxt. Jeśli w systemie jest zarejestrowane rozszerzenie .oxt (robią to aktualne wersje OpenOffice.org), nastąpi uruchomienie instalatora.
  • Metoda tradycyjna
   Kliknij polecenie Narzędzia > Menedżer rozszerzeń > Dodaj, a następnie wybierz plik LanguageTool-0.9.4.oxt (bez rozpakowywania). Zamknij pakiet (łącznie z modułem szybkiego uruchamiania).
Po ponownym otwarciu OpenOffice.org będzie możliwe automatyczne sprawdzanie tekstu. Jako test wpisz zdanie: „To zdanie zdanie jest z błędem”.
 • Bez programu OpenOffice.org
  • Rozpakuj archiwum LanguageTool-0.9.5.oxt (jest to plik w formacie .zip) i uruchom plik LanguageToolGui.jar, klikając go dwukrotnie. Jeśli na danym komputerze nie skonfigurowano skojarzenia dla plików *.jar, uruchom program z wiersza poleceń za pomocą polecenia java -jar LanguageToolGUI.jar. Plik LanguageTool.jar jest natomiast korektorem działającym z poziomu wiersza poleceń.
  • Rozpakuj znajdujący się w archiwum plik standalone-libs.zip do tego samego katalogu, do którego rozpakowano pliki z archiwum.
W razie problemów
 1. Należy upewnić się, czy w systemie zainstalowana jest Java w wersji co najmniej 1.5.
 2. Ta wersja środowiska Java musi być widoczna dla OpenOffice.org (Narzędzia > Opcje > Java).
 3. Nazwa użytkownika w systemie Windows nie może zawierać polskich liter (błąd OpenOffice.org od wersji 2.3).