1.1.13

LanguageTool 2.0 na nowy rok

Na nowy rok wydaliśmy nową wersję korektora LanguageTool. Zmiany są w większości kosmetyczne, a większość poprawek dotyczy innych języków niż polski. Instrukcja instalacji znajduje się na polskiej stronie korektora LanguageTool.

Większą nowością jest dodatek LanguageTool do przeglądarki Firefox. Jego użycie wymaga albo lokalnej instalacji korektora LanguageTool (jako osobnego programu, nie dodatku do LibreOffice) i uruchomienia serwera, albo użycia serwera, który udostępniamy w Internecie. Instrukcje znajdują się na stronie rozszerzenia.

Szczęśliwego Nowego Roku 2013!