1.7.12

LanguageTool 1.8


30 czerwca wydaliśmy nową wersję korektora LanguageTool. W tej wersji jest bardzo dużo zmian, m.in. powstały dwie wersje LanguageTool do pobrania: rozszerzenie LibreOffice/Apache OpenOffice (plik .oxt) i wersja samodzielna. Wersja samodzielna wyposażona została w korektory pisowni, oparte na hunspellu (który niestety jest bardzo powolny) lub własnym korektorze, opartym na algorytmie fsa_spell.

Oprócz tego sporo poprawek błędów, aktualizacja słownika morfosyntaktycznego (obecnie jest to Morfologik 1.9) i trochę nowych reguł, a także warianty języków (m.in. rozróżniamy angielski brytyjski od amerykańskiego). Wprowadziliśmy też wstępną obsługę greckiego i portugalskiego.

Instalacja rozszerzenia

Zalecamy stosowanie LibreOffice 3.5.4 lub Apache OpenOffice 3.5.4 ze względu na poprawkę istotnego błędu, który obniżał sprawność dodatków w Javie.

W programie OpenOffice.org 3.0.1 lub nowszym, a także w LibreOffice

Metoda prosta
Dwukrotnie kliknij pobrany plik LanguageTool-stable.oxt. Jeśli w systemie jest zarejestrowane rozszerzenie .oxt (robią to aktualne wersje OpenOffice.org i wszystkie wersje LibreOffice), nastąpi uruchomienie instalatora.

Metoda tradycyjna
Kliknij polecenie Narzędzia > Menedżer rozszerzeń > Dodaj, a następnie wybierz plik LanguageTool-1.6.oxt. Zamknij pakiet (łącznie z modułem szybkiego uruchamiania).

Po ponownym otwarciu OpenOffice.org / LibreOffice będzie możliwe automatyczne sprawdzanie tekstu. Jako test wpisz zdanie: „To zdanie zdanie jest z błędem”.

Bez programu OpenOffice.org / LibreOffice
Rozpakuj archiwum LanguageTool-stable.oxt (jest to plik w formacie .zip) i uruchom plik LanguageToolGui.jar, klikając go dwukrotnie. Jeśli na danym komputerze nie skonfigurowano skojarzenia dla plików *.jar, uruchom program z wiersza poleceń za pomocą polecenia java -jar LanguageToolGUI.jar. Plik LanguageTool.jar jest natomiast korektorem działającym z poziomu wiersza poleceń.Rozpakuj znajdujący się w archiwum plik standalone-libs.zip do tego samego katalogu, do którego rozpakowano pliki z archiwum.

W razie problemów

Należy upewnić się, czy w systemie zainstalowana jest Java w wersji co najmniej 1.6. Środowisko GIJ ma błędy uniemożliwiające użytkowanie LT; należy korzystać z Javy w wersji IcedTea lub firmy Sun. Ta wersja środowiska Java musi być widoczna dla OpenOffice.org (Narzędzia > Opcje > Java).Nazwa użytkownika w systemie Windows nie może zawierać polskich liter, jeśli pakiet OpenOffice.org jest starszy niż 3.1.W systemie Ubuntu konieczna jest instalacja pakietu openoffice.org-java-common, gdyż OpenOffice jest domyślnie instalowany bez bibliotek obsługujących Javę. Uwaga: OpenOffice ani LibreOffice nie obsługują 64-bitowej maszyny Javy w środowisku Windows.

Instalacja wersji samodzielnej

Należy rozpakować plik .zip. Interfejs graficzny można uruchomić, klikając plik LanguageToolGUI.jar.