23.9.09

morfologik-stemming 1.2.2

Ponieważ poprzednia licencja była wersją BSD z klauzulą na temat patentów, która nie miała prawnego sensu, wróciliśmy do czystej licencji BSD. Większych poza tym zmian nie ma.

Pliki – jak zwykle – na stronie projektu.