7.3.08

Policyjny byk na Święto Kobiet

Jednym z typowych błędów osób, które myślą, że po polsku nie ma końcówki „om”, jest pisanie „panią”, „regułą” czy „uwagą” zamiast „paniom”, „regułom” i „uwagom”. Niestety, trudno napisać regułę, która będzie bezbłędnie takie byki wyławiać. Ale warto przynajmniej pokazać palcem tych, którzy ten błąd popełniają.

A oto i przykład ze strony Komendy Powiatowej Policji w Chodzieży:

W imieniu policjantów i pracowników komendy, życzenia Panią złożył Komendant Powiatowy Policji w Chodzieży, insp. Krzysztof .Szafer, natomiast życzenia od Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu, odczytał Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Chodzieży, podinsp. Roman Sławiński.

Nie dość, że są dwa przecinki i jedna kropka za dużo (błędy dodatkowo zaznaczam na czerwono), to jeszcze ten straszny byk... Poprawnie: Paniom!

Piszemy:
  • Dzięki uwagom klientów poprawiliśmy działanie firmy.
  • Kandydat na prezydenta postępował wbrew wszelkim regułom oratorskim.
  • Składamy życzenia wszystkim paniom!