7.9.06

Interpunkcja. Reaktywacja :)

Sformalizowałem zgrubną i heurystyczną regułę dotyczącą braku przecinka między dwoma osobowymi formami czasownika. Będzie ona wymagać uzupełnień i poprawek, bo na razie błędnie reaguje na:

Marek będzie pomagał Jurkowi.

Oraz nie uwzględnia strony biernej:

Markowi bardzo pomagano, gdy gryzł Jurka w ucho.


Natomiast reguła pozwala wykryć braki przecinków po zdaniach podrzędnych zaczynających się od który.

Notabene, udało mi się napisać regułę przestankowania przed „który” ściślejszą od czegokolwiek, co udało mi się znaleźć w słownikach i podręcznikach. Błędem jest mianowicie, gdy nie ma spójnika ani znaku przestankowego przed:

  • przysłówkiem, przyimkiem i wyrazem „który” lub „jaki” (w dowolnym przypadku)
  • dwoma przyimkami i wyrazem „który” (jw.)
  • przyimkiem i wyrazem „który” (jw.), z tym, że tylko wówczas, gdy przyimka nie poprzedza inny przyimek ani przysłówek
  • samym wyrazem „który” (jw.), o ile nie poprzedza go przyimek, spójnik ani przysłówek.
Prowadzę testy na polskiej Wikipedii (przy okazji uzupełniam interpunkcję w Artykułach na medal); są dosyć zachęcające. Do formalizacji zostały mi spójniki występujące parami (dopóki... dopóty, dotąd... aż), ale błędy dotyczące ich użycia w dużej mierze wykrywa już prosta reguła czasownikowa.

2 komentarze:

PawełS pisze...

Markowi bardzo pomagano, gdy gryzł Jurka w ucho.
Dotychczas sądziłem, że przecinek nie jest tu potrzebny, ponieważ nie rozdziela zdań - pomagano nie jest orzeczeniem. Jęśli już wstawić tu przecinek to chyba z racji wtrącenia, gdyby gdy gryzł Jurka w ucho nim było w dłuższym zdaniu. Po tym przykładzie zrezygnowałem z instalacji Language Tool.

Morfologik pisze...

To jest orzeczenie. „Pomagano” to czasownik w stronie biernej.