16.9.06

Liczebniki

Niestety, w słowniku brakuje oznaczenia jednej z części mowy: liczebnika. Problem z liczebnikami porządkowymi nie jest taki wielki, bo odmieniają się jak przymiotniki. Chodzi raczej o liczebniki główne. Ich form nie można odtworzyć z flag w słowniku ispella, bo są okropnie nieregularne, więc w grę wchodzi wyłącznie oznaczenie na piechotę – na przykład z wykorzystaniem strony Grzegorza Jagodzińskiego Wzory deklinacji liczebników. Niestety, to jest robota na piechotę :(

Brak komentarzy: