10.9.06

Morfologik 0.6

Udostępniłem dziś kolejną wersję słownika morfologicznego. Zmiany są następujące:
  • więcej form (około 3,3 miliona) – dzięki rozszerzeniu słownika alternatywnego o często używane nazwy własne;
  • oznaczenie imiesłowu uprzedniego
  • drobne zmiany w wyrazach nieregularnych.
Pliki są do pobrania na stronie projektu.

Brak komentarzy: