28.3.10

Imiesłów przysłówkowy bez orzeczenia

W zdaniach z imiesłowami przysłówkowymi (-ąc i -wszy), zakończonych znakiem interpunkcyjnym, powinno występować orzeczenie. Dopuszczalne jest opuszczenie orzeczenia w tytule. W tytule nie stosuje się jednak kropek na końcu. Na przykład:

Czekając na Godota

Czekając na Godota, zabawiali się rozmową.

Błąd ten jest tym bardziej rażący w zdaniach, w których występuje zdanie podrzędne:

!Czekając na Godota, który nie przychodził.

Usterka zostanie wykryta także w błędnie formułowanych pytaniach:

!Rozmawiając o sporcie, który sport uprawiasz?

W powyższym przykładzie podmiot imiesłowu jest inny od podmiotu pytania (my rozmawiamy, a sport uprawiasz tylko ty). Powinno być: Skoro już mowa o sporcie, którą dyscyplinę uprawiasz?


Brak komentarzy: