11.2.11

Smyrna - prosty konkordancer

Daniel Janus stworzył prosty konkordancer - Smyrnę - do obsługi niewielkich korpusów. Smyrna korzysta z Morfologika (i biblioteki morfologik-stemming).

Brak komentarzy: