11.2.11

morfologik-stemming w Mavenie

Wiele razy byliśmy o to proszeni – i stało się. Od wersji 1.5.0 biblioteka morfologik-stemming będzie obsługiwana bezpośrednio w Mavenie i jest w jego repozytorium.

Brak komentarzy: