13.2.11

Morfologik 1.8

Dzisiaj w ramach porządków wydałem kolejną wersję Morfologika (1.8). Zmiany: usunąłem zbędny znacznik ign, a w zamian wprowadziłem interj (oznaczający wykrzyknienia), brev (skróty - z kropkami lub bez, co odpowiada atrybutom pun i npun, za tagsetem NKJP), xxx - wyrazy obcojęzyczne. Usunąłem też dublujące się wpisy przymiotników, które były oznaczone raz po prostu jako przymiotniki w stopniu równym, a raz jako takie same przymiotniki, ale niezanegowane. Poprawiłem, dzięki Łukaszowi Szałkiewiczowi, oznaczenie wołacza przymiotników rodzaju męskiego w liczbie pojedynczej (przez omyłkę nie było rodzaju m3). Obecnie są już wszystkie (opisane skrótowo jako po prostu m, zamiast m1.m2.m3). Prócz tego usunąłem dwa wyrazy (ka i in), które de facto są końcówkami odmienianych skrótowców i nie występują samodzielnie. Poprawiłem też oznaczenie biernika rzeczowników rodzaju m1.

Brak komentarzy: