17.8.06

Morfologik 0.5 do pobrania

Do pobrania jest kolejna wersja słownika morfologicznego. Nowości:
  • synchronizacja ze słownikiem alternatywnym (więcej nazw własnych, poprawki, nowe wyrazy), m.in. usunięcie form potencjalnych (–łom, -łoś) i zaprzeczonych form liczby mnogiej gerundiów;
  • oznaczenie prostego stopnia wyższego i najwyższego przymiotników;
  • wprowadzenie specjalnego znacznika dla wyrazów, które mogą być zaprzeczane („pneg”); odpowiednik flagi „b” w słowniku alternatywnym;
  • zaimki osobowe i dzierżawcze;
  • więcej form regularnych (dzięki słownikowi alternatywnemu);
  • usunięcie błędnej postaci znacznika dla narzędnika (instr -> inst).
Łączna liczba form w słowniku: 3226649.

Brak komentarzy: