21.8.06

LanguageTool 0.8.4

Pojawiła się wersja 0.8.4 korektora gramatycznego i stylistycznego LanguageTool. Nowości:
 • wiele nowych reguł dla języka polskiego, niemieckiego i angielskiego;
 • zmniejszenie objętości słowników programu (przy zwiększeniu ich zasobu leksykalnego) dzięki użyciu innego formatu binarnego, tj. fsa Jana Daciuka;
 • możliwość schowania narzędzia w prawej części paska zadań systemu (przetestowano w systemach Windows i Linux); po maksymalizacji LanguageTool automatycznie sprawdza tekst, który został skopiowany do schowka;
 • zmieniona składnia reguł, umożliwiająca skuteczne zakodowanie większości wyszukiwanych błędów, w tym podawanie formy podstawowej i korzystanie z wyrażeń regularnych;
 • przy sprawdzaniu „fałszywych przyjaciół” (wyrazów zdradliwych) pojawiają się teraz podpowiedzi – niewiele jest ich dla języka polskiego, bo nie był to mój priorytet;
 • możliwość zapisu konfiguracji w katalogu domowym.
Niestety, okazało się, że moduł działający w OOo zawiera błąd, a mianowicie nie sprawdza tekstów dłuższych niż około 64 tysiące znaków. Rozwiązanie będzie w kolejnej wersji (nie chcieliśmy zatrzymywać wydania, bo trzeba by czekać kolejne tygodnie).

Przygotowana została także wersja Java Web Start, którą można uruchomić bez instalowania programu LanguageTool na dysku twardym: kliknij tutaj, aby uruchomić LanguageTool (wersja testowa, coś może nie działać!).
Wersja do pobrania – www.danielnaber.de/languagetool/.

Instalacja na dysku:

 • W programie OpenOffice.org (testowano tylko wersję 2.0)
  • Kliknij polecenie Narzędzia > Menedżer pakietów > Dodaj, a następnie wybierz plik LanguageTool-0.8.4.zip (bez rozpakowywania). Po otwarciu nowego okna edytora OpenOffice.org Writer (naciśnij klawisze Ctrl+N) w menu pojawi się nowe menu LanguageTool, które zawiera polecenie Check text... służące do sprawdzania tekstu.
 • Bez programu OpenOffice.org
  • Rozpakuj archiwum do jakiegoś katalogu, a następnie rozpakuj także archiwum standalone-libs.zip do tego samego katalogu (konieczne do obsługi funkcji chowania na pasku zadań). Uruchom plik LanguageToolGui.jar, klikając go dwukrotnie. Jeśli na danym komputerze nie skonfigurowano skojarzenia dla plików *.jar, uruchom program z wiersza poleceń za pomocą polecenia java -jar LanguageToolGUI.jar. Plik LanguageTool.jar jest natomiast korektorem działającym z poziomu wiersza poleceń.

Brak komentarzy: