22.6.06

Kolejna wersja słownika - 0.3

Udostępniłem nową wersję słowników w projekcie Morfologik (do pobrania z tej strony). Zmiany obejmują:
  • oznaczenie przysłówków stopnia wyższego i wprowadzenie jako form podstawowych tych przysłówków stopnia równego, np. „lepiej” -> „dobrze”
  • oznaczenie przysłówków stopnia najwyższego w sposób analogiczny
Uzyskałem to dzięki konsekwentnemu oznaczeniu tych części mowy w słowniku znaczeń tworzonym na stronie kurnik.pl, a następnie ręcznemu odfiltrowaniu drobnych błędów formatowania i literówek.

Analiza flag regularnych form przymiotników stopnia wyższego wskazuje, że w słowniku ispella są one zakodowane tak samo, jak przymiotniki pochodzące od nazw własnych (np. Bachusowy). Pisownia „nie” z oboma rodzajami przymiotników nie jest łączna i w obu wypadkach inna. Oznacza to, że tylko część należy oznaczyć jako adj:comp..., a formy od nazw własnych pominąć (rozpoznawać dzięki wielkiej literze w regule). Postaram się znaczniki stopnia wyższego wprowadzić w kolejnej wersji.

Brak komentarzy: