5.6.06

I kolejna wersja słownika już jest...

Na stronie projektu znowu są nowe pliki do pobrania: w słowniku wprowadzono więcej anotacji dla wyrazów bez flag ispella (m.in. dokonano anotacji wszystkich przyimków anotowanych w korpusie IPI oraz kilku dodatkowych; uzupełniłem zagubione klasy flag dla wielu czasowników, dodałem nieregularną odmianę czasownika być oraz predykatywy można, trzeba itd.).
W repozytorium SVN zaktualizowałem skrypty.
Do zrobienia pozostaje:
  • uzupełnienie odmian czasowników nieregularnych (na pewno mieć, wszystkie formy są oznaczone tylko jako verb:irreg)
  • uzupełnienie zaimków osobowych (siebie, on, ty; niektórych form w ogóle nie ma)
  • anotowanie stopnia wyższego i najwyższego przysłówków (jest tylko adv; nie da się odróżnić dłużej i długo); brak niektórych form, np. ładniej
  • anotowanie stopnia wyższego i najwyższego przymiotników; być może różnica polega na braku flagi negacji b? (jeśli tak, to trzeba by to hurtem poprawić w bazie morfologicznej).

Brak komentarzy: