12.6.12

morfologik-stemming 1.5.3

Skoro jest nowy słownik, to jest i nowa biblioteka morfologik-stemming. Poza zmianą słownika (i licencji!) znalazły się w niej tylko dwie zmiany: poprawka drobnego błędu oraz prosty algorytm korekty pisowni (przeniesiony z fsa_spell, czyli implementacja algorytmu Kemala Oflazera).

Brak komentarzy: