2.5.07

Morfologik 1.1

Opublikowałem kolejną wersję słownika morfologicznego. Nowości:

  • ujednolicenie oznaczenia form finitywnych (znacznik „fin” zagubił się wcześniej przy wielu czasownikach);
  • ujednolicenie oznaczenia potencjalnej negacji (zmiana z „pneg” na stosowany w tagsecie IPI znacznik „aff”),
  • dodanie znacznika „pos” na oznaczenie stopnia równego przymiotników,
  • poprawki dotyczące dopełniacza l. mn. wielu rzeczowników rodzaju męskiego (męskoosobowych i niemęskoosobowych),
  • dodanie nietypowego znacznika „refl” dla czasowników zwrotnych,
  • aktualizacja zgodnie z nową wersją słownika na stronie kurnik.pl/slownik.
To jednak nie koniec nowości. Wśród słowników binarnych jest słownik syntezy gramatycznej, który potrafi generować wyrazy odmienione dla zadanej formy podstawowej i znacznika formy. W wypadku użycia w programie fsa_morph należy podać następujący ciąg na wejściu:

wyraz|znacznik

(np. „niemiecki|adjp”). Na wyjściu pojawi się forma przymiotnika niemiecki będąca przymiotnikiem poprzyimkowym, tj. „niemiecku”.

Słownik syntezy gramatycznej znalazł zastosowanie w korektorze LanguageTool 0.9 do generowania podpowiedzi z użyciem odmiany wyrazów.

Brak komentarzy: