20.5.07

LanguageTool 0.9

Pojawiła się nowa wersja LanguageTool. Zmiany liczne:
 • więcej polskich reguł;
 • większy zestaw reguł francuskich;
 • lepsze podpowiedzi angielskie i polskie - wyrazy w podpowiedziach są odmieniane;
 • możliwość podglądu plików reguł w przeglądarce internetowej;
 • możliwość edycji plików reguł w edytorze XXE (w trybie niemalże WYSIWYG, a może raczej WYSYWIM - what you see is what you mean);
 • dezambiguator regułowy (na razie tylko dla francuskiego);
 • możliwość używania zmiennych w regułach XML;
 • rozpoznawanie złożonych wyrazów niemieckich;
 • zaczątki obsługi słoweńskiego.
Uwaga: w OpenOffice.org 2.2 PL Menedżer pakietów nazywa się nazwę Menedżer rozszerzeń).

Instalacja:

 • W programie OpenOffice.org 2.x
  • Kliknij polecenie Narzędzia > Menedżer pakietów > Dodaj, a następnie wybierz plik LanguageTool-0.9.zip (bez rozpakowywania). Po otwarciu nowego okna edytora OpenOffice.org Writer (naciśnij klawisze Ctrl+N) w menu pojawi się nowe menu LanguageTool, które zawiera polecenie Sprawdź tekst... służące do sprawdzania tekstu.
 • Bez programu OpenOffice.org
  • Rozpakuj archiwum LanguageTool-0.9.zip i uruchom plik LanguageToolGui.jar, klikając go dwukrotnie. Jeśli na danym komputerze nie skonfigurowano skojarzenia dla plików *.jar, uruchom program z wiersza poleceń za pomocą polecenia java -jar LanguageToolGUI.jar. Plik LanguageTool.jar jest natomiast korektorem działającym z poziomu wiersza poleceń.
  • Rozpakuj znajdujący się w archiwum plik standalone-libs.zip do tego samego katalogu, do którego rozpakowano pliki z archiwum.
W razie problemów
 1. Należy upewnić się, czy w systemie zainstalowana jest Java w wersji co najmniej 1.5.
 2. Ta wersja środowiska Java musi być widoczna dla OpenOffice.org (Narzędzia > Opcje > Java).
Reguły

Wdrożone reguły widoczne są na stronie Wykrywane błędy.

Brak komentarzy: