23.4.07

Stempelator 1.0.7

Dostępna jest nowa wersja biblioteki Stempelator - został usunięty niewielki błąd dotyczący kodowania „kompresji” w słownikach. Błąd ujawnia się tylko wtedy, gdy wyrazy w słowniku są bardzo długie lub gdy słownik wykorzystywany jest do syntezy form gramatycznych (funkcja wprowadzana właśnie do LanguageTool 0.9).

Brak komentarzy: