18.12.06

LanguageTool 0.8.6

Do pobrania (tutaj) jest najnowsza wersja korektora LanguageTool. Oto garść nowości:
 • interfejs został zasadniczo przetłumaczony (również na polski: widoczny język zależy od aktualnego ustawienia języka systemu operacyjnego);
 • poprawiono wiele reguł dla języka polskiego i dodano nowe – łącznie jest już ich 365;
 • dodano obsługę języka niderlandzkiego, wraz z 82 regułami dla tego języka;
 • wprowadzono początkową obsługę dla litewskiego;
 • ładniejsza ikonka;
 • usunięto kilka błędów (m.in. prowadzących do zawieszenia OpenOffice.org).

Instalacja:

 • W programie OpenOffice.org 2.x
  • Kliknij polecenie Narzędzia > Menedżer pakietów > Dodaj, a następnie wybierz plik LanguageTool-0.6.5.zip (bez rozpakowywania). Po otwarciu nowego okna edytora OpenOffice.org Writer (naciśnij klawisze Ctrl+N) w menu pojawi się nowe menu LanguageTool, które zawiera polecenie Sprawdź tekst... służące do sprawdzania tekstu.
 • Bez programu OpenOffice.org
  • Rozpakuj archiwum i uruchom plik LanguageToolGui.jar, klikając go dwukrotnie. Jeśli na danym komputerze nie skonfigurowano skojarzenia dla plików *.jar, uruchom program z wiersza poleceń za pomocą polecenia java -jar LanguageToolGUI.jar. Plik LanguageTool.jar jest natomiast korektorem działającym z poziomu wiersza poleceń.
  • Rozpakuj znajdujący się w archiwum plik standalone-libs.zip do tego samego katalogu, do którego rozpakowano pliki z archiwum.

Brak komentarzy: