26.2.13

Morfologik 2.0 RC2

I mamy wersję RC2, w której poprawiłem kilka drobiazgów:


  • poprawnie wygenerowałem plik polish.dict z pliku polimorfologik.txt;
  • poprawiłem daty, dodałem numery wersji;
  • usunąłem wadliwy opis wyrazu „bardziej” i wstawiłem poprawny;
  • usunąłem prefiksy i sufiksy, bo one i tak nie są rozpoznawane przez naszą bibliotekę, więc tylko psuły dane;
  • usunąłem formy archaiczne z SGJP.
Pliki nadal tam, gdzie poprzednio.

Brak komentarzy: