7.8.08

Reguły wykrywania błędów w wersji 0.9.3

Łączna liczba reguł: 819
W tym z podpowiedziami: 751
Liczba widocznych typów reguł: 550

Błędy fonetyczne
(9)

Błędy frazeologiczne
(16)

Błędy interpunkcyjne
(33)

Błędy leksykalne
(111)

Błędy odmiany
(31)

Błędy ortograficzne
(155)

Błędy rodzaju gramatycznego
(5)

Błędy różne
(4)

Błędy składniowe
(52)

Błędy typograficzne
(4)

Błędy w szyku wyrazów
(4)

Pleonazmy
(39)

Prawdopodobne literówki
(68)

Wyrazy modne i nadużywane
(19)

Brak komentarzy: